Učitelé

Osobnosti, které jsem potkal, kterými jsem se nechal inspirovat, které byli mými rádci v dobách ne příliš radostných, ale potřebných pro můj růst. Vyslechl jsem mnoho přednášek a kázání a zjistil jsem, že nejblíže mému chápání světa je buddhismus, který svým učením o karmě dává smysl všemu tomu dění kolem nás. Jako nezaujatý pozorovatel ( fotograf ) mohu lépe pochopit některé situace, které se odehrávají před mým objektivem a přijmout je tak jak jsou. Ne vždy se to daří, ale snažím se.